yvonenstef-alice -in-wonderland

Wij zijn Yvon van Oel en Stefan Wolters.

Samen hebben wij vanaf 1 januari 2015 de Haagse kinderboekwinkel Alice in Wonderland.Deze prachtige en bekende kinderboekwinkel, die door Dieuwke en Jan met veel liefde en inzet is opgebouwd, willen wij een mooie nieuwe toekomst geven.

Wij zien dit als een geweldige kans en als een droom die uitkomt.
Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van leesbevordering in de vorm van lessen in het basisonderwijs en vroeg -en voorschoolse educatie vanuit de Haagse Bibliotheek. Daar gaven wij extra taallessen aan kinderen met een taalachterstand op basisscholen en peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Zo is onze liefde voor het kinderboek ontstaan en hebben wij onze kennis van prentenboeken en kinderboeken opgedaan. Voorop staat onze passie voor het werken met kinderen en kinderboeken. Kinderen plezier in lezen bijbrengen en het mooie van boeken laten zien is wat wij willen blijven doen in onze nieuwe kinderboekwinkel.

www.dehaagsekinderboekwinkel.nl