image

Het Haags Natuurmeetnet roept bewoners op om huismussen te melden. Als je een huismus ziet?

Stuur een email met datum, aantal, gedrag en plek aan geert.vanpoelgeest@haagsmilieucentrum.nl