Screen Shot 2016-07-07 at 09.52.35

POLL: Oneens met de Ondernemingsraad!
De OR besluit akkoord te gaan met een door je werkgever voorgenomen reorganisatie en gaat ook akkoord met een Sociaal Plan. Zit je als werknemer aan dat Sociaal Plan vast?

0 Nee
0 Ja
0 Deels

Ga voor meer informatie naar http://www.zorganisation.com