vingerreflexologie

Vingerreflexologie is een nieuwe en wonderbaarlijke methode om klachten van emotionele en/of lichamelijke aard te lijf te gaan

Als je een bepaalde klacht hebt, bijvoorbeeld last van een vervelend en steeds terugkerend gevoel, dan zoek ik als vingerreflexoloog naar de eigenlijke oorzaak, het oorspronkelijke trauma. Dat doe ik door vragen te stellen en je vingers te voelen. Natuurlijk ligt er aan het trauma altijd een bepaalde gebeurtenis ten grondslag. Vingerreflexologie beschouwt die gebeurtenis zelf echter niet als de oorzaak van je klacht. De oorzaak van je klacht is de doorwerking van je emotionele reactie op die gebeurtenis.

http://www.welkomveld.nl/